* Ved ønske om anmeldereksemplar el. l. 

skriv til: forlagetvirkelig [at] posteo.net

Kommende bøger:

Naturens lys af Aksel Haaning

Jakob von Gunten – En dagbog af Robert Walser

Større end riger og langsommere af Ursula K. Le Guin

Om ikke at læse science fiction/ Science fiction-genrens poetik 

af Ursula K. Le Guin/Darko Suvin

At tænke på planeten af Anders Dunker

Bambi af Felix Salten

LACRIMAE RERUM af Karsten Sand Iversen

Sprog Død Nat Udenfor af Peter Waterhouse

Dao de jing af Ursula K. Le Guin

Selvbiografiske skrifter af Virginia Woolf

Tyngdekraften og nåden af Simone Weil

Newtons søvn af Ursula K. Le Guin

De græske myter I-II  af Robert Graves

Mit hjerte Mit værelse Mit navn af Friederike Mayröcker

SIGVALDI-PRISEN 2020

Forlaget Virkelig modtog d. 8. 12. 2020 Sigvaldi-prisen fra

Statens Kunstfond, en hæderspris rettet mod små danske forlag. 

Med prisen følger 75.000 kr. Her er juryens begrundelse: 

»Forlaget Virkelig, der så dagens lys i 2011, drives af forfatter Andreas Vermehren Holm. Virkelig fokuserer især, men ikke udelukkende, på oversat litteratur af høj kvalitet og i kongruent oversættelse. Her kan nævnes navne og værker som Samuel Becketts Molloy, Rainer Maria Rilkes Breve til en ung digter, Virginia Woolfs Et rids af fortiden, men også helt nye tekster som Cia Rinnes Trial and Eros. Forlaget har også en praksis for de litterære eksperimenter med udgivelser af mindre helheder, essays og poetikker i delikate formater som f.eks. Ursula K. Le Guins Bæreposeteorien om fiktion, som ramte rent ind i tidsånden. Som om det ikke var nok, står forlaget Virkelig også bag det prisbelønnede digre tidsskrift Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik, der samler naturtænkning og litterære bidrag fra både danske og udenlandske bidragydere. Forlaget Virkelig har naturligvis allieret sig med dygtige grafiske folk; alt, der kommer fra den kant, er gennemarbejdet i mindste detalje.«

Kort om de seneste titler: 

URSULA K. LE GUIN

Labyrinter

Om et forsøgsdyrs forsøg på, via dans, at komme i kontakt med sin menneskelige laborant. På dansk ved Karsten Sand Iversen.

16 sider. 89,- DKK. Udkommer 28. 5. 2021. 

RAINER MARIA RILKE

Auguste Rodin

Rainer Maria Rilkes portræt af vennen og læremesteren Auguste Rodin. På dansk ved Karsten Sand Iversen. 124 sider. 139,- DKK. 

Udkommer 28. 5. 2021

JØRN H. SVÆREN

Britisk museum

Med Britisk museum fortsætter Jørn H. Sværen arbejdet med at samle sine tekster til et større hele, sådan som han sidst gjorde i Dronning af England (2011; da. 2013). Flere af motiverne videre-føres her, og nye motiver kommer til – her er løver, bier, skjolde

og sværd, kors og boghistorie, i digte og fragmenter, prosastykker, breve og billeder. Sproget er konsist og ladet. Teksterne er klare og hårde, gribende og dybt menneskelige. På dansk ved Andreas Vermehren Holm. 160 sider, 199,- DKK. Udkommer 1.4. 2021. 

NY JORD

– Tidsskrift for naturkritik 05

664 sider, 249,- DKK

NY JORD

– Tidsskrift for naturkritik 01/02

656 sider, 199,- DKK

RAINER MARIA RILKE

Breve til en ung digter

Den fulde brevveksling mellem Rainer Maria Rilke og Franz Xaver Kappus, hvor brevene fra Kappus er medtaget. På dansk ved Karsten Sand Iversen. 124 sider. 169,- DKK

SAMUEL BECKETT

Molloy

Samuel Beckett (1906-1989), irsk-fransk forfatter, oversætter, dramatiker og teaterinstruktør. Molloy, Becketts prosamesterværk fra 1951, blev skrevet på fransk som første led i forfatterens ønske om at lære at skrive på et sprog, han 'ikke mestrede'. Med humor, vid og menneskelig varme, skildrer han et menneskes opvågnen til en sårbar krop i en ændret verden. Bogen har tidligere været oversat til dansk ligesom meget andet i Becketts forfatterskab, men foreligger her nyoversat til dansk. På dansk ved Karsten Sand Iversen, 272 sider. 199,- DKK

ANDERS DUNKER

Genopdagelsen af Jorden

– Ti samtaler om naturens fremtid

Jorden er ved at ændre sig. Over halvdelen af de flyvende insekter er forsvundet i Europa, permafrosten er begyndt at smelte og koralrevene blegner og dør. I Genopdagelsen af Jorden har Anders Dunker sat ti af verdens førende miljøtænkere stævne: Hvordan ser situationen for Jorden ud netop nu? Hvordan kan vi forme vores liv og færden? Hvad vil det kræve af os, at foretage de nødvendige forandringer? Det svarer Bruno Latour, Ursula Heise, Dipesh Chakrabarty, Jared Diamond, Bernard Stiegler, Sandra Diaz, Bill Mckibben, Vandana Shiva, Clive Hamilton og Kim Stanley Robinson på. Anders Dunker (f. 1975) er en norsk litterat, forfatter og kritiker, bosat i Los Angeles. Han skriver om natur, teknologi og samfund og han har bidraget til med en lang række filosofiske essays, boganmeldelser og interviews i bl.a. Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik, Agora, Le Monde Diplomatique og Vagant. Genopdagelsen af Jorden er hans første bog. Bogen er oversat af Rune Holm, 240 sider. 179,- DKK

JEN BERVIN

Silkedigte

Jen Bervin (f. 1975), amerikansk forfatter og billedkunstner. Silkedigte er alternativ historie, poesi, science fiction og civilisationshistorie i ét. Bogen er skrevet fra en silkeorms perspektiv, der ser tilbage på sit liv et sted engang i fremtiden. Ormen fortæller og væver, mens skriften, trådene og stoffet langsomt bliver til. På dansk er tidligere udkommet Sølvbogen (2016). Bogen er oversat af Andreas Vermehren Holm og udgives i samarbejde med Laboratoriet for Æstetik og Økologi i skriftserien Bestiarium, 72 sider. 149,- DKK

CASPER ANDRÉ LUGG

Tilgiv det virkeliges blomstring

Casper André Lugg (f. 1985), norsk digter, bosat i Manstad. Hans første bog, Lite rekviem, udkom i 2011. Siden kom Dagene er som gress (2015), Nymånedagene (2016), Det store svaet (2017) og senest Mariabiotoperne (2020). Tilgiv det virkeliges blomstring er hans første bog på dansk. Digtene er øvelser i nærvær og modtagelighed. De udforsker upersonlige og intime møder med natur og verden. Hos Lugg bliver poesien en slags grundlæggende opmærksomhed, en måde at forholde sig til verden på og en form for verdensskabelse, der er beslægtet med bøn. Bogen er oversat af Andreas Vermehren Holm og udkommer i skriftserien Bestiarium, 72 sider. 149,- DKK

NY JORD

Tidsskrift for naturkritik

Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik er et multidisciplinært tidsskrift, der orienterer sig på tværs af århundreder og landegrænser og bringer videnskab, litteratur og kunst side om side i ønsket om at bidrage til en kvalificeret samtale om naturen i en tid, hvor vores forestillinger og idéer om den ændres markant.

Redigeret af Jeppe Carstensen, Andreas Vermehren Holm og Line-Gry Hørup, 664 sider, 249,- DKK

SIMONE WEIL

Iliaden eller styrkens digt

Simone Weil (1909-1943), fransk forfatter og filosof, efterspørger i Iliaden eller styrkens digt nye figurer, vi kan orientere os efter, nye troper og grundfortællinger. Udgangspunktet for hendes genlæsning af det græske epos er en kritik af den vestlige kultur, der siden oldtidens Rom har sat styrken over svagheden, som to uforenelige størrelser; styrken, som det højeste, og svagheden, som det laveste. Hun peger i sin læsning på, hvordan Iliaden rummer en fundamentalt anden opfattelse heraf, en sårbarhedspoetik og ærlig beskrivelse af menneskelivets vilkår. Bogen er oversat af Andreas Vermehren Holm og udkommer i skriftserien Bestiarium, 48 sider. 149,- DKK

MEI-MEI BERSSENBRUGGE

Hallo, roserne

Mei-mei Berssenbrugge (f. 1947) er en kinesisk-amerikansk digter. Hun har vundet adskillige priser for sine digtsamlinger, heriblandt to American Book Awards. I Hallo, roserne kommer mennesket og verden hinanden i møde gennem lange, slyngende digtsætninger, der vibrerer af nærvær og opmærksomhed. Blomster og landskaber åbner sig gennem bogen, og med dem bevidstheden, og alt vokser og væves sammen i en bemærkelsesværdig skabelsesberetning for vores tid.Bogen er oversat af Sofie Isager Ahl og udkommer i skriftserien Bestiarium, 128 sider. 199,- DKK

NANNA STORR-HANSEN

Lyngtarm

Nanna Storr-Hansen (f. 1991) er en dansk digter, kendt for de kritikerroste digtsamlinger Spektakel (Arena 2017) og Mimosa 

(Gyldendal 2018). I Lyngtarm, hendes tredje publikation, bliver

forholdet til krop og verden blandet sammen på en forjættende

og faretruende måde. Afmagten over for både de indre og ydre omstændigheder i forbindelse med et sygdomsforløb, giver anledning til nye måder at betragte mennesket og verden på,

og til fremkomsten af et nyt og langt mere radikalt fællesskab. 

Selv skriver hun om Lyngtarm: »Hospitalsdigte om at lade sig åbne for at blive opereret og dermed blive åbnet for alt. Om hvordan stor smerte forstyrrer muligheden for at sige jeg. At blive alien i sit eget sprog og i sin krop. Indvoldene har deres eget liv, og bevidstheden er derfor en gæst. Hæftet er stiftet i ryggen.« 

Bogen udkommer i skriftserien Bestiarium. 64 sider. 129,- DKK

URSULA K. LE GUIN

Hun navnløser dem

Ursula K. Le Guin (1929-2018) var en amerikansk forfatter, bedst kendt for sine banebrydende fantasy og science fiction-romaner. Hun Navnløser dem er en kort fortælling om Eva i edens have og hendes arbejde med at give Adam alle navnene tilbage. Teksten blev i sin tid offentliggjort i The New Yorker og foreligger her for første gang på dansk:

»Jeg kunne ikke lade munden løbe som jeg plejede, og tage alting for givet. Mine ord skulle være lige så langsomme, lige så åbne, lige så søgende nu som de skridt jeg tog da jeg gik hen ad stien der ledte væk fra huset, mellem de høje, mørkgrenede dansere der stod ubevægelige med den skinnende vinter som baggrund.«

Bogen er oversat af Karsten Sand Iversen og udkommer i skriftserien Bestiarium. 8 sider. 59,- DKK

CIA RINNE

Trial and Eros

Cia Rinne (Gothenburg 1973) is a poet based south of Berlin. Trial and Eros is a tour de force – written in English – through the conundrums and rises of human love. Set in a trial that gradually turns into more of a symposium, Chronos, Hades, Cœurper, a Docter, and a Judge discuss Eros as both figure and phenomenon, each defending their own perspective based on the Greek classics, philosophy, poetry, and science. The drama unfolds to the backdrop of Eros at work, while the alter egos of Wagner and Adorno rehearse and opera by the Liebestod-maestro himself. 

Bogen udkommer i skriftserien Bestiarium, 48 sider. 149,- DKK

JØRN H. SVÆREN

 Hvidt og sort 

Hvidt og sort er et kortfattet stykke om bryllup og begravelser, om sortmalede sørgesider i litteraturen, og om at følge tankens spring fra billede til billede. Teksten blev offentliggjort i tidsskriftet Vagant sidste år og foreligger her for første gang i selvstændig bogform: »Det er påske og floden er åben, isen ligger fortsat langs bred-derne, og den er bred nok og tyk nok til at man kan gå på den, langt.  (...)« Bogen er oversat af Andreas Vermehren Holm og udkommer i skriftserien Bestiarium. 12 sider. 69,- DKK 

2020

Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik 05

Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik 01/02

Breve til en ung digter af Rainer Maria Rilke

Molloy af Samuel Beckett

Genopdagelsen af Jorden af Anders Dunker

Silkedigte af Jen Bervin

Tilgiv det virkeliges blomstring af Casper André Lugg

2019

Ny Jord – tidsskrift for naturkritik 03/04

Iliaden eller styrkens digt af Simone Weil

Trial and Eros af Cia Rinne 

Hallo, roserne af Mei-mei Berssenbrugge

Lyngtarm af Nanna Storr-Hansen

Hun navnløser dem af Ursula K. Le Guin

Hvidt og sort af Jørn H. Sværen

2018

Bavian af Morten Langeland

Blandt franske bønder af August Strindberg

Ly af Tomas Espedal (faksimileudgave)

Tid af jern og ild af Karsten Sand Iversen

Opdagelsen af Vibeke Grønfeldt

Dronningeburet af Jørn H. Sværen

En forelæsning om etik af Ludwig Wittgenstein

Bæreposeteorien om fiktion af Ursula K. Le Guin

2011-2017

(...)