2019-2020

Hun navnløser dem af Ursula K. Le Guin, januar 2019

Hvidt og sort af Jørn H. Sværen, februar 2019

Hallo, roserne af Mei-mei Berssenbrugge, maj 2019

Lyngtarm af Nanna Storr-Hansen, maj 2019 

Iliaden eller styrkens digt af Simone Weil, oktober 2019 

Trial and Eros af Cia Rinne, november 2019 

Ny Jord – tidsskrift for naturkritik 03/04, december 2019

*

Ny Jord

Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik er et multidisciplinært tidsskrift, der orienterer sig på tværs af århundreder og landegrænser og bringer videnskab, litteratur og kunst side om side i ønsket om at bidrage til en kvalificeret samtale om naturen i en tid, hvor vores forestillinger og idéer om den ændres markant.

664 sider, 249,- DKK

*

Trial and Eros

»Well life has some rises. Terrible risks. Love is one.«

Cia Rinne (Gothenburg 1973) is a poet based south of Berlin. Trial and Eros is a tour de force – written in English – through the conundrums and rises of human love. Set in a trial that gradually turns into more of a symposium, Chronos, Hades, Cœurper, a Docter, and a Judge discuss Eros as both figure and phenomenon, each defending their own perspective based on the Greek classics, philosophy, poetry, and science. The drama unfolds to the backdrop of Eros at work, while the alter egos of Wagner and Adorno rehearse and opera by the Liebestod-maestro himself. 

 

Bogen udkommer i skriftserien Bestiarium, 48 sider. 149,- DKK

*

Iliaden eller styrkens digt

»Helten er en ting, der slæbes i støvet bag en vogn.«

Simone Weil (1909-1943), fransk forfatter og filosof, efterspørger i Iliaden eller styrkens digt nye figurer, vi kan orientere os efter, nye troper og grundfortællinger. Udgangspunktet for hendes genlæsning af det græske epos er en kritik af den vestlige kultur, der siden oldtidens Rom har sat styrken over svagheden, som to uforenelige størrelser; styrken, som det højeste, og svagheden, som det laveste. Hun peger i sin læsning på, hvordan Iliaden rummer en fundamentalt anden opfattelse heraf, en sårbarhedspoetik og ærlig beskrivelse af menneskelivets vilkår. 

Bogen er oversat af Andreas Vermehren Holm og udkommer 

i skriftserien Bestiarium, 48 sider. 149,- DKK

*

Hallo, roserne

Mei-mei Berssenbrugge (f. 1947) er en kinesisk-amerikansk digter. Hun har vundet adskillige priser for sine digtsamlinger, heriblandt to American Book Awards. I Hallo, roserne kommer mennesket og verden hinanden i møde gennem lange, slyngende digtsætninger, der vibrerer af nærvær og opmærksomhed. Blomster og landskaber åbner sig gennem bogen, og med dem bevidstheden, og alt vokser og væves sammen i en bemærkelsesværdig skabelsesberetning for vores tid.

Bogen er oversat af Sofie Isager Ahl og udkommer i skriftserien 

Bestiarium, 128 sider. 199,- DKK

*

Lyngtarm

Nanna Storr-Hansen (f. 1991) er en dansk digter, kendt for de kritikerroste digtsamlinger Spektakel (Arena 2017) og Mimosa 

(Gyldendal 2018). I Lyngtarm, hendes tredje publikation, bliver

forholdet til krop og verden blandet sammen på en forjættende

og faretruende måde. Afmagten over for både de indre og ydre omstændigheder i forbindelse med et sygdomsforløb, giver anledning til nye måder at betragte mennesket og verden på,

og til fremkomsten af et nyt og langt mere radikalt fællesskab. 

     Selv skriver hun om Lyngtarm: »Hospitalsdigte om at lade sig åbne for at blive opereret og dermed blive åbnet for alt. Om hvordan stor smerte forstyrrer muligheden for at sige jeg. At blive alien i sit eget sprog og i sin krop. Indvoldene har deres eget liv, og bevidstheden er derfor en gæst. Hæftet er stiftet i ryggen.« 

     

Bogen udkommer i skriftserien Bestiarium. 64 sider. 129,- DKK

*

Hun navnløser dem

Ursula K. Le Guin (1929-2018) var en amerikansk forfatter, bedst kendt for sine banebrydende fantasy og science fiction-romaner. Hun Navnløser dem er en kort fortælling om Eva i edens have og hendes arbejde med at give Adam alle navnene tilbage. Teksten blev i sin tid offentliggjort i The New Yorker og foreligger her for første gang på dansk:

 

»Jeg kunne ikke lade munden løbe som jeg plejede, og tage alting for givet. Mine ord skulle være lige så langsomme, lige så åbne, lige så søgende nu som de skridt jeg tog da jeg gik hen ad stien der ledte væk fra huset, mellem de høje, mørkgrenede dansere der stod ubevægelige med den skinnende vinter som baggrund.«

Bogen er oversat af Karsten Sand Iversen og udkommer i skriftserien Bestiarium. 8 sider. 59,- DKK

*

 Hvidt og sort 

Hvidt og sort er et kortfattet stykke om bryllup og begravelser, om sortmalede sørgesider i litteraturen, og om at følge tankens spring fra billede til billede. Teksten blev offentliggjort i tidsskriftet Vagant sidste år og foreligger her for første gang i selvstændig bogform: 

 

»Det er påske og floden er åben, isen ligger fortsat langs bred-derne, og den er bred nok og tyk nok til at man kan gå på den, langt.  (...)«

 

Bogen er oversat af Andreas Vermehren Holm og udkommer i skriftserien Bestiarium. 12 sider. 69,- DKK 

2018-2019

Bavian af Morten Langeland

Blandt franske bønder af August Strindberg

Ly af Tomas Espedal (faksimileudgave)

Tid af jern og ild af Karsten Sand Iversen

Opdagelsen af Vibeke Grønfeldt

Dronningeburet af Jørn H. Sværen

En forelæsning om etik af Ludwig Wittgenstein

Bæreposeteorien om fiktion af Ursula K. Le Guin

 

Résume af 2018

Forlaget Virkelig præsenterede atter bøger i Samlerens Bogklub: Ursula K. Le Guins Bæreposeteorien om fiktion, Ludwig Wittgen-steins En forelæsning om etik og August Strindbergs Blandt franske bønder. Tidligere har Virginia Woolfs selvbiografiske skrifter figureret samt Cia Rinnes sprogfilosofiske poetik Skal vi blinde os selv og forlade Theben. Forlaget Virkelig udgiver oversætter Karsten Sand Iversens nye essaysamling Tid af jern og ild og Vibeke Grønfeldts roman Opdagelsen i ny udgave.

     Forlaget Virkelig modtog ved forfatter, oversætter og forlægger Andreas Vermehren Holm en diplom fra Foreningen for Boghåndværk d. 13. juni, 2018.

      Forlaget Virkelig modtog ved forfatter, oversætter og forlægger Andreas Vermehren Holm en hæderspris fra Albertsen Fonden d. 2. maj, 2018. Udmærkelsen blev bmotiveret med fokus på »indsatsen for at forny den klassiske tekstbog i nutidigt udtryk med vægt på grafisk kvalitet (...) Med serien Bestiarium har forlaget etableret et alternativt klassikerbibliotek, hvor hver enkelt bog har sit eget stærke udtryk og et fælles præg (...) bøgerne er enkelt, men meget smukt tilrettelagt.«

     Se »Presse« for omtale af de enkelte bøger. (...)

Kontakt vedrørende Forlaget Virkelig:   vermehrenholm (at) gmail.com

Ansvarshavende redaktør Andreas Vermehren Holm: +45 25 32 36 56

Kontakt vedrørende Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik: nyjord (at) tidsskriftfornaturkritik.net

Ansvarshavende redaktør Jeppe Carstensen: +45 51 50 31 20